Laatste wil & uitvaartverzekering - Funeralis
Laatste wil & uitvaartverzekering - Begrafenisonderneming regio Antwerpen
Lees meer

Laatste wil & uitvaartverzekering

Voorafregeling uitvaart

Als uitvaartbedrijf is het niet meer dan logisch dat Funeralis het ook mogelijk maakt om desgewenst een uitvaart tot in detail op voorhand te regelen. Als eerste stap noteren wij al uw wensen en aanwijzingen. Vervolgens sluiten we een contract af dat uiteraard door beide partijen goedgekeurd en ondertekend wordt. Voor de uitvoering van de wensen na overlijden is het ook het financiële luik van de voorafregeling van belang. De erkende uitvaartverzekeringsmaatschappij Corona Direct, waarvan wij inzake uitvaartverzekeringen ook subagent zijn, is onze partner daarin. Deze maatschappij zal uw gelden beheren. Het is dan aan ons om onze taak correct en naar eer en geweten uit te voeren opdat zij ons na de voorlegging van de uitvaartfactuur kunnen uitbetalen.

Voor mensen die naar een rusthuis verhuizen, kan een voorafregeling een interessante optie zijn. Op die manier kunt u gerust zijn dat alles volgens uw wensen zal verlopen. Door de hoge kosten van het rusthuis gebeurt het soms dat er weinig of geen geld overschiet voor de begrafenis. In het geval van een voorafregeling, waarbij de uitvaart al op voorhand betaald is, voorkomt u vaak veel problemen. De erfgenamen zullen indien dat nodig is moeten opdraaien voor de de uitvaartkosten.

Laatste wilsbeschikking

Bij een laatste wilsbeschikking drukt iemand zijn wens uit over hoe hij/zij wil dat zijn/haar begrafenis zal verlopen. U kan de laatste wilsbeschikking, die gekoppeld is aan uw rijksregisternummer neerleggen bij uw gemeentehuis op de dienst bevolking. U kunt zo een groot aantal zaken aangeven. Bijvoorbeeld of u al dien niet begraven of gecremeerd moet worden, wat voor plechtigheid u wenst en waar u stoffelijk overschot een laatste rustplaats zal krijgen. Wat nieuw is, is dat u tegenwoordig kunt aangeven dat u bij een erkend begrafenisondernemer uw voorafregeling in orde hebt gebracht. In dat geval wordt het ondernemingsnummer van de desbetreffende begrafenisondernemer in de wilsbeschikking gezet.

Uitvaartverzekering

Uit ervaring weten wij bij Funeralis dat u uw geliefden heel wat rompslomp kunt besparen door vooraf na te denken over een uitvaartverzekering. Wie vooruitziend is kan zijn/haar nabestaanden heel wat financiële miserie uitsparen. Bovendien kan een uitvaartverzekering u, net als andere verzekeringen, de nodige gemoedsrust opleveren.

De uitvaartverzekering van Corona Direct biedt uitkomst voor heel wat beslommeringen en financieel leed voor uw nabestaanden.

Aarzel zeker niet om extra informatie te vragen hieromtrent. U kunt de folder aanvragen of vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor. Wij zullen u rustig en duidelijke alle verschillende mogelijkheden inzake verzekering uitleggen.

Via volgende link kunt u vrijblijvend extra informatie bekomen.

 

http://uitvaartkostenplan.corona.be/?ref=FUNERALCO

Lees meer

Voorafregeling uitvaart,
laatste wil & uitvaartverzekering

Als uitvaartbedrijf is het niet meer dan logisch dat Funeralis het ook mogelijk maakt om desgewenst een uitvaart tot in detail op voorhand te regelen. Als eerste stap noteren wij al uw wensen en aanwijzingen. Vervolgens sluiten we een contract af dat uiteraard door beide partijen goedgekeurd en ondertekend wordt. Voor de uitvoering van de wensen na overlijden is het ook het financiële luik van de voorafregeling van belang.

Voor contact