Overheid - Funeralis
Overheid - Begrafenisonderneming regio Antwerpen
Lees meer

Overheid

Aanvraag tot begraven of cremeren

Om een overledene te begraven of te cremeren heeft men de toestemming nodig van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is. In de meeste gevallen gebeurt die aanvraag via de begrafenisondernemer die tevens instaat voor het vervoer naar de begraafplaats.

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot begraven worden op een begraafplaats. Deze vorm van lijkbezorging noemt men een begraving of teraardebestelling. U kan echter ook opteren om het stoffelijk overschot te laten cremeren. Dit gebeurt dan in een officieel crematorium. Na de crematie kan u de as laten uitstrooien op de strooiweide van een begraafplaats of u kan de asurne ook laten plaatsen in een columbarium of in het urnenveld.

De mogelijkheid bestaat ook om de asurne mee naar huis te nemen om daar te bewaren of de as uit te strooien op privéterrein (mits goedkeuring van de eigenaar van het terrein).

Wij als begrafenisondernemer zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de teraardebestelling of crematie. Alle informatie over begrafenisondernemers in België kunt u raadplegen op volgende website:

www.funebra.be.

Bij een begrafenis moeten een aantal papieren verplicht in orde zijn. Dit is zowel van toepassing bij een begraving als bij een crematie. In het geval van een begraving of teraardebestelling zal u deze documenten moeten voorleggen:

 • De identiteitskaart van de overleden persoon
 • De overlijdensverklaring met een handtekening van de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
 • In het zeldzame geval van een verdacht of gewelddadig overlijden heeft men een toelating tot begraven nodig van de procureur Des Konings.

Voor een crematie zijn nog enkele extra documenten noodzakelijk. Dit zijn de documenten bij een crematie:

 • Een overlijdensverklaring ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
 • Een verklaring van de dokter die het overlijden heeft vastgesteld waarin opgenomen is dat het overlijden zeker niet te wijten is aan een verdachte of gewelddadige oorzaak.
 • Een aanvraag tot crematie ondertekend door de persoon die instaat voor de regeling van de uitvaart.
 • Indien de as mee naar huis wordt genomen dienen alle nabestaanden tot de eerste graad gezamenlijk hun akkoord te geven.
 • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is net als bij een begraving altijd de toelating vereist van de procureur des Konings.

Concessies

Indien u een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven, bijzetten in het columbarium of het urnenveld, moet u daarvoor een concessie aanvragen. De duurtijd van de concessie wordt door de gemeente bepaald, met een maximale termijn van 50 jaar.

U moet goed weten dat als u geen concessie aanvraagt, het graf  in principe na tien jaar verwijderd kan worden.

Een concessie moet u aanvragen bij het gemeentebestuur. Na betaling aan de gemeente krijgt u de concessie toegekend. Wanneer de termijn van de concessie verloopt, wordt het graf ontruimd. Hernieuwingen zijn echter mogelijk.

Meer informatie hieromtrent kunt u opvragen bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van begraving of via uw begrafenisondernemer.

Wat te doen na een overlijden?

Na een overlijden moeten spoedig een aantal zaken in orde gebracht worden. Zo heeft men om officieel te bewijzen dat iemand overleden is, altijd een overlijdensakte nodig. Die akte wordt door de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van overlijden afgeleverd.  Daarna wordt de overlijdensakte aan de begrafenisondernemer gegeven.

Diensten die u moet contacteren zodra u in het bezit bent van de overlijdensakte?

 • De bank (of banken) waar de overledene een rekening had. Die rekening(en) wordt/worden dan onmiddellijk geblokkeerd tot dat de juiste rechthebbende van de gelden officieel kenbaar gemaakt zijn. De kosten van de uitvaart zijn echter een bevoorrechte schuld van de nalatenschap en mogen zodoende via de geblokkeerde rekening van de overledene betaald worden. In vele gevallen kan u ook nog over een beperkte som geld vrij beschikken. Het bankkantoor zal u hierover kunnen informeren.
 • De notaris: voor aangifte van de nalatenschap en het vrijmaken van de bankrekeningen.
 • De verzekeringsmakelaar
 • Het ziekenfonds waarbij de overledene aangesloten was.
 • De pensioendienst indien het pensioen van de overledene niet uitgekeerd wordt via de RVP (Zuidertoren) of indien overlevingspensioen voor de overlevende partner dient te worden aangevraagd.